top of page
Search

Kampen mot klockan och om de otrogna kunderna

Updated: Oct 14, 2021

Vi lever i en allt mer föränderlig värld där konkurrensen om kundernas uppmärksamhet har ökat. Hur förhåller vi som marknadsförare oss till detta och säkerställer att vi börjar i rätt ände med våra satsningar? Om du precis köpt in ett sprillans nytt verktyg eller system som ska hjälpa dig att ta din digitala marknadsföring mot nya höjder är det viktigt att förstå att arbetet är långt ifrån är klart - din resa har bara börjat.


Många sätter allt sitt hopp till att systemleverantörerna ska leverera automatiserade lösningar som löser alla utmaningar, men inser snabbt att ett marketing automation-verktyg långtifrån är ett självspelande piano utan kräver både mycket kraft och energi från oss marknadsförare.


Idag har i princip alla kanaler och plattformar olika ramverk och krav för att ditt varumärke ska få optimal spridning och räckvidd. Den ständiga utvecklingen av alla kanaler och plattformar i kombination med en ökad mängd data och information som fyller dessa ökar kraven på organisationers marknadsföringsarbete. Marknadsavdelningarna ska inte bara ägna sig åt ett konstant contentskapande, utan även åt att distribuera detta på ett korrekt sätt, sätta mål och mäta all kommunikation för att säkerställa att man gör rätt saker. Med en ökad contentproduktion blir det också allt viktigare att skapa smidiga interna processer.


Dagens organisationer är som glashus, frivilligt eller ofrivilligt. Alla har rätt att tycka vad som helst på webben och därför gäller det att verkligen välja med omsorg vad man som organisation kommunicerar samt att förstå sin affär på webben och de målgrupper kommunikationen ska nå.


Vare sig det handlar om att kommunicera kring event, rekryteringsprocesser, nya marknadsandelar, produktutveckling, förändringar inom organisationen eller varumärkesarbete är er utmaning alltså att på ett så kostnadseffektivt och sömnlöst sätt som möjligt möta den numera upplysta och medvetna kunden. För att lyckas med detta behöver du idag kommunicera på både nya och effektivare sätt med din målgrupp.


Sömlös kommunikation som förstärker varumärkesupplevelsen


Att genomföra ett skifte från en traditionell envägskommunikation till att föra dialoger med dina kunder kräver att silos i din organisation rivs och att en del obekväma beslut tas. Oftast sker inte kommunikationen med kunden på samma sätt från alla avdelningar inom en organisation utan man kommunicerar på relativt olika sätt utan att ta hänsyn till hur andra gör. I den nya typen av kommunikationslandskap måste du säkerställa att alla kommunicerar på samma sätt och framförallt på målgruppens villkor så att en givande dialog med kunden kan uppstå. Detta är A och O för att din marknadsföring ska lyckas och du måste ständigt våga att modernisera dig och din organisation för att inte halka efter.


Låt inte dina kunder växa ifrån dig – se till att hålla dig uppdaterad!


Marknadsavdelningen har gått från att historiskt sett ses som en servicefunktion till att idag vara en nyckelspelare när det gäller att föra dialogen med kunderna via content och digitala kanaler. Ju mer framgångsrikt organisationen arbetar med digital marketing och ju mer mogen den blir inom området, desto mer av en nyckelspelare blir också marknadsavdelningen. Marknadsavdelningen blir en sammanhållande länk mellan kunderna och verksamheten genom att ständigt se till att hålla ihop kommunikationen i alla touchpoints som kunderna har med organisationen så att den uppfattas som enhetlig.


Genom att investera i marketing automation-verktyg kan marknadsavdelningen frigöra tid att investera i den viktiga dialogen med kunderna samtidigt som en frekvens i kommunikationen säkerställs.


När du har arbetat fram en tydlig contentstrategi och har det tekniska stödet på plats blir nästa naturliga steg i din digital marketing-resa att börja tänka på hur du kan effektivisera och också skapa ROI på ditt contentarbete genom att våga testa och hitta det sätt att kommunicera som skapar absolut bäst effekt. Kanske kan du prova att publicera den där bloggposten på LinkedIn igen, men på en annan veckodag och vid en annan tidpunkt än vanligtvis och se vad det ger för effekt? Kanske lyckas du att få fler besök på din webbplats, engagemang i kanalen och fler som uppmärksammar ditt content om du gör en kort video av ditt kundcase istället för att bara publicera det i text? Vad kan du utläsa av den statistik och data du får ut efter en kampanj där du gjort förändringar av dess innehåll under gång? Vilka effekter kan du se jämfört med den ursprungliga publiceringen?


Genom att noga analysera utfallet av dina publiceringar lär du dig löpande vilken typ av content som fungerar bäst för dina målgrupper (personas) och i vilken form de helst konsumerar det. Våga att testa olika sätt att jobba med ditt content och utgå från användarnas beteenden för att ständigt förbättra!


Automatisera mera


Genom att investera i ett marketing automation-verktyg skapar du större möjligheter att både utveckla ditt sätt att kommunicera med dina kontakter och effektivisera ditt arbete med inbound och content marketing. Du säkerställer också att allt hänger ihop då du med hjälp av ett verktyg ökar dina möjligheter att lära dig mer om kunderna och deras beteende, får möjlighet att strukturera upp processer och arbetssätt samt kan automatisera stora delar av jobbet som gör att du som marknadsförare frigör tid som kan investeras i att förstå dina användare bättre. Det sistnämnda är en viktig faktor vare sig du driver ett mindre B2C-företag, är marknadschef på ett större B2B-bolag eller jobbar med kommunikation inom offentlig sektor. Så som omvärlden ser ut idag är det rena rama slagsmålet om användarnas uppmärksamhet online. Det är svårt att nå igenom bruset och lojaliteten är begränsad och måste ständigt förtjänas. Vi lever i ett individsamhälle där identiteten ofta speglas genom varumärkesval och vi som marknadsförare och kommunikatörer måste ständigt säkerställa att vår kommunikation går i linje med hur våra användare vill uppfattas, känner, tycker och tänker.


Att köpa ett marketing automation-verktyg kan, som jag nämnde inledningsvis, låta som en fantastisk räddning som hjälper dig att skapa enhetlig kommunikation från varje avdelning inom organisationen och ökar dina chanser att behålla dina kunder och få dem att bli lojala. Men är det verkligen så enkelt?


Att endast köpa in ett verktyg löser ju tyvärr inte alla dina problem. Att börja arbeta med ett marketing automation-verktyg tar tid och det gäller att ha förståelse för att det inte bara är ett verktyg du köper utan ett helt nytt arbetssätt du implementerar som både kräver sina processer och att du har planer och strategier på plats som stöttar arbetet i verktyget. Annars blir det snabbt endast ytterligare ett verktyg som faktiskt kan stjälpa snarare än att hjälpa dig i ditt arbete.


Ett marketing automation-verktyg hjälper dig att följa dina användares resor från första kontakt med ditt varumärke (touchpoint) till ett köp/interaktion som förhoppningsvis sedan återupprepar sig. Genom att automatisera den kommunikation du förser din användare med ser du till att du hela tiden levererar ett relevant budskap för den del av sin resa som användaren befinner sig i. Genom att följa användarens resa i marketing automation-verktyget minimerar du risken att missa intressanta leads samt säkerställer att säljarna springer på rätt leads (dvs de som är tillräckligt mogna för att bli kontaktade). När du med hjälp av funktionerna i ditt marketing automation-verktyg har förstått var i sin köpresa som kunden befinner sig kan du ytterligare förfina och tajma din kommunikation med hjälp av så kallade workflows.


Go with the flow


För att möjliggöra att kunden frekvent förses med ditt content kan workflows vara en bra metod för att ta tillvara på och skapa leads direkt i ditt verktyg. Målet med ditt workflow är att säkerställa att kunden får löpande information utifrån det intresse som du ser att hen visar och genom att sätta upp regler utifrån hur mottagaren handlar kan du finnas med som ett stöd längs hela resan med relevant och tajmat content som stöttar kundens beslutsfattande.


Sammanfattningsvis är marketing automation ett verktyg där du kan planera, producera och distribuera samt mäta och få översikt över alla dina marknadsaktiviteter i alla dina kontaktytor så att du kan nå din målgrupp precis där de är och när det passar dem.


En viktig del är dock att aldrig glömma bort att informationen hela tiden ska vara så relevant och up-to-date att kunden inte missuppfattar ditt budskap. Ett exempel på detta kan vara vid lansering av en ny produkt. Istället för att enbart berätta om produktens olika funktioner kan det istället vara intressant att sätta produkten i en annan kontext och skriva om den utifrån en användares perspektiv. Tänk dig in i hur din persona söker efter informationen, vad vill hen kunna göra med produkten just i det stadie som denne befinner sig i nu? Denna typ av content är även mycket lättare att arbeta med när du skapar dina workflows för att mappa in personas i dess rätta steg i köpresan.

23 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page