top of page

Privacy policy (in swedish)

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Dessa uppgifter kan handla om exempelvis namn och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i de tekniska webb baserade-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Westerdahl Digital AB's verksamhet är Westerdahl Digital AB personuppgiftsansvarig. (org. nr 559345-2989)

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak e-mailadress samt i vissa fall yrkestitel och branschen du verkar i. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel leverantörer inom de tekniska webb baserade-systemen. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta westerdahldigital@gmail.com.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.  Den senaste versionen av integritetspolicyn uppdaterades januari 2023.

bottom of page