top of page
Search

North star metric

Updated: Mar 17, 2022

Kanske har du jobbat med North Star Metric (NSM) eller så är du helt ny för begreppet. Historiskt sätt har NSM använts av SaaS (Software as a Service) verksamheter, men ramverket och hur man applicerar det i det löpande arbetet är det samma för vilken typ av organisation du än verkar i, låt mig guida dig!


Jag har arbetat med olika typer av organisationer med olika affärsmodeller och ändå applicerat ett NSM då ramverket är någorlunda enkelt att justera beroende affär. Ibland har man kallat det för "the one leading goal", även "prime goal" och som ofta initieras på ledningsgrupps-nivå men exekveras i team och på individ-nivå. But what's in it for me och vilka organisationer passar det för?


What's in it for me?

Ett NSM är bra för organisationer med team som arbetar på olika sätt för att stötta kunderna i deras resor att konsumera eller nyttja en produkt eller tjänst. Olika team talar olika språk och utvärderas ofta på olika sätt. Ett NSM är ett ledande nyckeltal som stöttar de olika språken. Det är något som alla team fokuserar för att påverka, genom olika kanaler, på olika sätt, för att skapa långsiktig tillväxt. Därför blir detta också en brygga mellan team, att föregå med ett ledande mål och sedan använda kontrollerande mätning för de aktiviteter som görs.


OMTM vs. KPI


Medens en NSM är något som ofta bestäms per organisationsnivå, tight kopplat mot affärsmålet, är One Metric That Matters (OMTM) på team och individ nivå, och hjälper till att uppnå NSM. Ansvaret för att en NSM kommer på plats och kommuniceras ut i teamen tillfaller ofta den som ansvarar för tillväxt i organisationen, OMTM ansvarar respektive team över och rapporterar till ansvarig, vecka per vecka och tar tempen på NSM månadsvis. OMTM kontrolleras med hjälp av KPIer, medens OMTM kan skifta från vecka till vecka så är KPIerna ofta dem samma beroende på vad för aktiviter som ska genomföras och hur.


Exempel från verkligheten

En NSM ska vara super-tydlig. En snabb googling talar om hur andra gör, affärsmodellen och den faktiska tjänsten/produkten kopplas ihop och möjliggör för inspirerande OMTM och KPIer.


Exempel: Spotify NSM: Spenderad lyssnings-tid OMTM: Öka antalet återkommande användare KPI: Rekommendationer, nya spellistor osv. Är du nyfiken på hur NSM ramverket kan stötta din affär? Hör av dig!


59 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page