top of page
Search

Så blir du en fena på hypoteser

Jag älskar att bygga riktigt bra projektplaner samtidigt som jag också älskar att jobba agilt och njuta av att vara flexibel där det går. Det är en sådan skön känsla när alla vet precis vad dem ska göra men även tydlighet i vad krävs för att nå önskad effekt. Det är dock inte alltid så enkelt, så jag beslutade mig för att hjälpa dig lite på traven och nu ska jag förklara hur du blir en riktig fena på att ta dig från en idé till att skapa riktigt bra hypoteser så att du enklare kan ta dig från tanke till handling och bli effektivare i det du gör. En typisk organisation har idag genomfört i snitt fem stora företagsomfattande förändringar under de senaste tre åren. Nästan 75% förväntar sig att multiplicera de typer av större förändringsinitiativ de kommer att genomföra under de kommande tre åren. Ändå misslyckas hälften av förändringsinitiativen, och endast 34 % är en klar framgång. (Gartner 2020) Så varför är hypoteser viktigt i relation till detta? Jo, det är ett bra verktyg för att dels föra samman grupper och team men även större organisationer inför en förändring. Det kan i mindre skala handla om allt ifrån att genomföra ett A/B test, produktutveckling eller tillväxtprojekt. Oavsett vad det än kan vara får man genom en bra hypotes ökad förståelse för initiativens ursprung, vad det är man vill göra och vad det tänkta resultatet är. Låt mig guida dig genom en liten berättelse!


1) Hitta ditt WHY genom insikter


Vad för insikter kan du samla som gör att du behöver ta dig från ett nuläge till ett nytt läge? Detta är ditt why. Jag hade en gång en kollega som var besatt av why:et, vi gick tillbaka till briefen igen, och igen, till slut frågade jag "Vad sker då?". Han såg undrande på mig "Vet inte". "Då ger vi oss ut och tar reda på det så kan vi nog få svar på vårt why".

2) Vad behöver du göra för att ta dig till ny-läget?


För att fortsätta historien här började vi tillsammans undersöka marknaden, vända och vrida på produkten, analysera beteende-data, intervjua stakeholders och tillslut kom vi fram till vad vi behövde göra. Genom vår research märke vi att marknaden var under förändring, erbjudandet var inte lika vasst och organisationen hade hamnat efter.


3) Vad vill du åstadkomma och hur mäter du din framgång?


Nu hade vi klarat oss såhär långt men kvar var ju såklart frågor kring vad vi ville göra för att få till en förändring och förflyttning, och hur skulle vi mäta resultatet av förändringen?


Genom vår research att marknaden var under förändring, erbjudandet var inte lika vasst och organisationen hade hamnat efter kom vi fram till att vi behövde ta fram en helt ny vision. Då fokuset snarare hade legat på att fortsätta kommunicera samma erbjudande till samma mättade marknad upplevdes det också utifrån och inifrån att positionen bör åter tas - med en ny take, med tillväxt och förändring. Men hur kunde vi mäta vår framgång? Vi behövde en struktur och en plan - en roadmap, hur vi skulle ta oss från nuläget till nyläget. Där hade vi vår hypotes.


Vi har fått insikter om att marknaden är under förändring, erbjudandet är inte lika vasst och organisationen har hamnat efter. Vi vill skapa en ny vision för en framtida marknad och en roadmap som stöttar tillväxt och förändring.


Var vi klara där? Nä, arbetet hade bara börjat och bolaget stod nu inför en omfattande förändringsresa. Men hypotesen satt och när den nya visionen och roadmapen förankrades internt visste vi alla mycket tydligt vad som behövde göras, och då fanns det bara en väg - framåt!


Vill du veta hur det gick sen? Hör av dig så snackar vi mer!

56 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page