top of page
Search

4 steg för att växla upp till ett Growth Mindset

Updated: Feb 7, 2022

Att leda förändring i en organisation ställer höga krav då investeringarna ofta är höga och förhoppningarna stora. Men med ett Growth mindset står ingen ensam. Denna post kommer ge dig 5 konkreta tillvägagångssätt för dig och ditt team att ta till sig för att växa, och skapa tillväxt i er organisation. Ett dedikerat och motiverat team, ett mål, ett arbetssätt med growth kräver ett visst mindset. Som ”Growth Owner”, med bakgrund i +50 genomförda digitala projekt har jag lett crossfunktionella team av de flesta arter. Det kan handla om Designers, Kommunikatörer, Analytiker, Utvecklare, Chefer, Ledningsgrupper och Founders. Av alla de projekt jag drivit i hamn har endel fått stående ovationer, en del har fallit helt platt, (ja, så platt att man har fått be om ursäkt!). Och så kan det vara. Genom reflektioner från de mest lyckade projekten finns en sak gemensamt - teamen, målen och entusiasmen. Ett Growth Mindset är en inställning till hur man väljer att tänka och se på saker samt hur man gör saker. När man misslyckas reflekterar vi och lär oss, och gör om igen.


Nedan punkter är en inspiration på hur man som team kan växla upp till ett Growth mindset, något som är svårt att bara "skapa" eller "få till" när man väl ska påbörja sin tillväxtresa.

1) Respektera målet, förstå uppgiften


I resan mot ett Growth mindset är det viktigt att alla är överens om vad som ska åstadkommas. Är vi på en välfungerande marknad med vår produkt eller service? Har vi nog med resurser för att kunna nå vårat mål? Är organisationen redo eller behöver vi bryta ny mark? Att ihärdigt arbeta med uppgiften utifrån ett gemensamt synsätt, identifiera riskerna och respektera det mål som man tillsammans sätter upp sprider ett mindset av gemenskap.


"Organizations that embody a growth mindset encourage appropriate risk-taking, knowing that some risks won’t work out. They reward employees for important and useful lessons learned, even if a project does not meet its original goals. They support collaboration across organizational boundaries rather than competition among employees or units." Carol Dweck, Professor of Psychology at Stanford University and the author of Mindset: The New Psychology of Success.


2) Uppmuntra till initiativ


Högpresterande Growth team fungerar bäst när de är får experimentera aggressivt och självständigt, att ständigt anpassa sig till vilka marknadskrafter de kan upptäcka och snabbt gå vidare med sina idéer. Likt Discover fasen i double diamond, handlar det om att lyssna på varandras idéer - ingen idé värderas i en första fas i Growth processen heller. Det är först när man börjar scopa ned idén till hur den kan tillföra värde på marknaden och för kunden som vi börjar prioritera, tillsammans. Att ha rätt mindset för att ta in alla idéer är en fråga om kultur och gör ditt team starkare.


3) Prestigelöshet föder respekt och resultat


Att vara anpassningsbar och att snabbt dra analyser av data säger kräver mognad. Ingen ska behöva vara en ensamvarg och flyga iväg på egen hand, allt som teamet ägnar sig åt är att påverka målet i positiv riktning. Om fokus istället ligger på att testa på egen hand ska detta vara uttalat och en del som bringar insikter till resten av gruppen. Marknaden kan ingen styra, en kund väljer själv om denne vill konvertera och denne väljer en produkt framför en annan så har vi antagligen inte hittat rätt. Behöver vi förändra något i vår produkt då? Ja, antagligen, prata med produkt teamet!

Exempel på skillnaden mellan ett "fixed" och ett "growth mindset";

- Jag stoppade annonseringen för att vi inte fick några resultat från vår målgrupp. - Fick vi något engagemang? - Ja, men det vad från en annan målgrupp än vår.

Utkomsten blev ett test med samma annons mot en annan målgrupp, fast med sämre resultat.


4) Hold on, good things will happen


Mice en place, var sak på sin plats - alla som jobbat i restaurang-branschen någon gång, känner till begreppet. Organisatoriska strukturer finns där av en anledning, men vad som också dig på din plats kan också påverka hur du samarbetar med andra team och i olika kulturer. I mindre bolag kan det vara tvärsom, med ett Growth mindset är alla överallt, men i större organisationer är det svårare att vara det. Var därför noga med på vilket sätt du kommunicerar att du kommer genomföra ett test eller bygga en prototyp och dela resultaten genast. På så sätt respekterar du även olika teams kulturer utan att trampa någon på tårna. Ett Growth mindset handlar mycket om att skapa entusiasm och om du inte får folk med dig, kommer mognadsfasen hamna efter.


growth mindset

Ovan modell beskriver hur initiativ föds in i en idé, ett projekt eller en uppgift, drivs av entusiam och mognar när den itereras. Till det hör även alla som är närvarande i processen och får ta del av utkomsten och datan för att kunna förstå vad man strävar efter. För att vara anpassningsbar och snabbrörlig i en digital miljö kräver mognad.


Så med din organisations egenskaper och kultur i handen, vilket mindset har du?

96 views

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page