top of page
Search

Din digitala scen

Updated: Oct 14, 2021

Kundernas beteende har förändrats. Oavsett vilken business du verkar i B2C, B2B, är småföretagare eller arbetar inom offentlig sektor och innehar en webbplats är det hög tid för dig att börja tänka på hur du kommunicerar med dina kunder. I denna bloggpost kommer jag gå igenom möjligheterna och utmaningarna med att navigera i det digitala medielandskapet idag.


Det är inte helt enkelt att navigera i det nya digitala medielandskapet när mötet mellan dig och din kund har förändrats. I takt med 2000-talets digitaliseringsvåg och den ökade användningen av webben har en ny typ av konsumentbeteende vuxit fram. De tekniska möjligheterna för informationsinhämtning har ökat explositionsartat och internetanvändare blir allt mer vana att navigera och söka efter information på webben. Till exempel har en modern kund redan gjort sin research av en produkt online hela 79 dagar innan ett köpbeslut. Internetanvändare använder även webben i genomsnitt 24 timmar i veckan och ur ett företags synvinkel har du nu i princip en helt ny location för din verksamhet.


Ofta har kunden redan lärt känna dig, din organisation och ditt erbjudande och vet mer om dig än vad du vet om kunden vid ett första möte. Om så är fallet för dig, finns det risk för att du eventuellt har missat chansen att komma in i din kunds köpresa och även missat chansen att kunna påverka denna. Därför är det nu hög tid för dig att börja kommunicera med dina kunder på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.


Det är dags att dra upp din ridå – konverteringsoptimera din sida


Idag finns nästan allt att hitta på nätet och 91,64 % av alla internetanvändare världen över använder Google som sökmotor. Som internetanvändare har du några övergripande syften med webben - bli underhållen och få tag på information på ett så smidigt och snabbt sätt som möjligt.


Innan köp av en produkt eller tjänst är det till exempel sannolikt att du befinner dig i en utvärderingsfas där du själv aktivt söker efter information och utvärderar inte bara en, utan flera leverantörer med likvärdigt erbjudande. På vilket sätt du väljer att hitta information beror även på vem du är och vad du har för syfte, men enligt Google har användaren både blivit mer kräsen och mer kritisk till vilken information den väljer att lita på.


Tre, nästan som budord, för en modern kommunikatör är frekvens, relevans och timing – återkommande innehåll som är relevant nog för ändamålet och når användaren vid rätt tidpunkt. Genom att aktivt implementera detta i din kommunikation kommunicerar du även på användarens villkor och när denne är som mest mottaglig för budskapet. Ju tidigare du synliggjort dig för individen, ju tidigare kan du även vägleda och påverka dem för att konvertera hos just dig.


Håll din åskådare i handen – uppfyll dina digitala mål med sökordsanalys och content

Samtidigt som kunderna tagit makten över sina köpresor och kräver alltmer frekvent, relevant och tajmad kommunikation har även tekniken förändrats. Ur ett SEO-perspektiv (search engine optimization) så handlar det inte bara om att skapa innehåll enligt de tre budorden utan även att samarbeta med, och lära sig hantera, olika söktjänster som stöttar och synliggör ditt innehåll. Sökmotorers ständigt föränderliga algoritmer ställer alltmer högre krav på dig att underhålla och optimera ditt innehåll. Du ska alltså inte bara se till att kvalitén på innehållet uppfylls utan även matchar din målgrupps intressen och deras sökvanor – vilket vi nu vet är ständigt föränderligt.


Att arbeta fram en sökords-strategi i linje med ditt innehållsarbete är därför en nyckel för att göra dig synlig på webben. Genom det kommer även ditt operativa arbete med webben bli mycket enklare att mäta, optimera och analysera och säkerställa att den information du skapar stöttar målgruppen genom deras olika faser i köpresan. Att arbeta strategiskt med innehåll och SEO gör det även enklare och mer kostnadseffektivt för dig att uppfylla dina digitala mål på webben, till exempel få fler tittare på din video eller få fler att fylla i sin anhöriglista på intranätet.


Från fiasko till succé – nå din målgrupp med inbound marketing


Nu när kundernas beteende har förändrats har det blivit alltmer viktigare för organisationer att nå ut i mängden av information som finns på webben och i det sociala medie-bruset. Istället för att trycka ut budskap till så många som möjligt på så kort tid som möjligt handlar det istället om att förtjäna kundernas intresse. Detta för att inte riskera att skrämma iväg dina kunder genom budskap som avbryter kunden med vad den egentligen vill göra.


Inbound marketing är ett bra exempel på en marknadsföringsmetodik innehållande en teori om marknadsföring via tvåvägskommunikation. Mer konkret innehållande arbete med SEO, content marketing, sociala media och MA (marketing automation) på webben. Metodiken bygger på att kunden får en sömnlös upplevelse via tekniker så som MA som tillgängliggör en tvåvägskommunikation med kunden var den än befinner sig i sin köpresa. Detta för att tillgängliggöra köp för kunden precis när den känner sig redo, vilket är A och O för att kunna arbeta kundcentrerat och kommunicera på det sätt som kunderna själva föredrar.


För att du ska undvika att dra på dig stora kostnader och kommunicera på fel sätt, till fel kunder genom fel kanaler så behöver du veta vilka riktlinjer, processer och metoder du har att förhålla dig till. Genom att se på hur det digitala medielandskapet ser ut idag var det snarare förr i tiden som sälj -och marknadsavdelningar valde att fokusera på masskommunikation, köpta e-mail-listor, kalla samtal och oadresserad reklam. Även kallat outbound marketing eller interruption marketing. Vid interruption marketing menas att du som budskapsbärare avbryter en potentiell kund med reklam när kunden är upptagen med att göra något annat. Vilket då betyder att kunden inte heller är mottaglig för ditt budskap just då och snarare känner sig störd, vilket minskar förtroendet till varumärket. Idag är detta mer ett kostnadsmässigt ineffektivt arbetssätt vad det gäller val av kommunikation till sina kunder och kunderna förväntar sig mer än så av dig.


Inget självspelande piano – skapa en contentstrategi


Men bara för att du nu bestämt dig för att skifta fokus och byta marknadsföringsmetod betyder det inte att detta blir ett självspelande piano. Arbetssättet kräver likväl riktlinjer och processer som genomsyrar hela organisationen för bästa möjliga impact men även för att i slutändan generera värde för både användare och organisation. Säljavdelningen kommer till exempel spela en stor roll i marknadsföringsarbetet och där måste samarbetet effektiviseras för att metoden ska kunna förverkligas. I samarbetet ska gemensamma processer ingå, just för att säljavdelningen ska kunna utläsa när kunden känner sig redo för en fördjupad dialog.


Detta är också en tydlig skillnad mellan att gå från outbound och inbound – att säljavdelningen lär sig precis när kundkontakt ska ske för att minimera risken att springa på fel leads, för tidigt i processen eller spendera budgeten på kalla samtal.

8 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page